Омекс Фоліар Борон

Омекс Фоліар Борон

Бор відіграє важливу роль у синтезі вуглеводів, їх метаболізмі і транспортуванні. При його дефіциті порушується весь цикл обміну вуглеводів, зокрема, перехід вуглеводів з листя в інші органи, внаслідок чого припиняється фотосинтез. Однією з важливих причин гноблення рослин при недоліку бору є зміна метаболізму таким чином, що вуглеводи окислюються тільки до фенолу, який для рослинної клітини є отрутою. (Ліхочвор В. В. Мінеральні добрива та їх застосування. - Львів: НВФ «Українські Технології», 2008. - 312с.) Тому основною фізіологічною функцією бору є участь в обміні ауксинів і фенольних сполук. Бор сприяє синтезу стимуляторів росту, стимулює активність ферментів (хоча і не входить до їх складу), осмотичні процеси, накопичення в рослинах вітамінів.
Бор покращує посухо-і солестійкість сільськогосподарських культур. Впливає на ріст і розвиток кореневої системи, особливо у молодих рослин, формування квіток, пилку, запилення, насіннєву продуктивність, на розвиток точки зростання (зокрема клітин меристеми). Значною мірою від наявності бору залежить процес запилення. Достатній вміст бору в рослинах необхідно для утворення пилку і її життєздатність.
Дефіцит бору впливає на ряд культур, включаючи коренеплоди, олійні культури, бавовна, виноград, капусту та інші овочеві культури. Найбільш чутливими до нестачі бору є культури з родини капустяних, на які він має найбільший вплив в порівнянні з іншими мікроелементами. При недоліку бору в першу чергу страждають меристемних тканини, які в основному загнивають. Так у цукрового буряка при цьому розвивається «серцевинна гниль». Основні фактори, що впливають на доступність бору - це рН грунту і вологості грунту. Виробництво сільськогосподарських культур на сухих грунтах з рН> 6,5 повинні бути ідентифіковані як піддаються найбільшому ризику нестачі бору. Виноград особливо вимогливий до доступного бору.
Бор сприяє кращому використанню Са в процесі обміну речовин в рослинах. При недоліку бору рослини не можуть нормально використовувати Са, навіть якщо елемент знаходиться в грунті в достатній кількості.
Недолік бору підсилює надмірне внесення азотних, калійних добрив та вапна, в умовах посухи.
Бор, подібно кальцію, практично не пересувається з нижньої частини рослини до точки росту, тобто не піддається повторному використанню (реутилізації). Ознаки його нестачі проявляються в першу чергу у верхніх ярусах рослин, на молодих листках.
   
Омекс Фоліар Борон - добриво, яке має у своєму складі максимальну кількість Бора (15%) в хелатній формі, який легко поглинається через листову поверхню.
     
Омекс Фоліар Борон - спеціальне добриво, розроблене для позакореневого підживлення рослин.